3.Dalga Kahve Akımı

3.Dalga Kahve akımı da nedir? Üç mü? Üç'ü olduğuna göre biri ve ikisi de olmalı. Evet zaten var. İlk kahve akımı 1900'lü yılların ortasında çözülebilir kahvelerin yaygınlaşması ile, kahvenin herkes için erişilebilir bir hal alması ve kahve tüketiminin geniş kitlelere ulaşması olarak düşünülür. İkinci dalga ise; bu sefer global kahve zincirlerinin gündelik hayatın bir parçası olması olarak değerlendirilir. Global kahve zincirleri gündelik hayatın parçası olurken tüketicileri de çekirdek kahve ile tanıştırmış bu sayede de aslında üçüncü dalganın temelini atmıştır denilebilir. Unutulmamalıdır ki birinci ve ikinci dalga olmasa üçüncü dalgaya ulaşılamazdı. 3.Dalga kahve akımı için ise, kabaca şunları söylemek yanlış olmaz; bu akımda tüketiciler, değişik kahve demleme yöntemlerini dener, çekirdekler hakkında bilgi sahibidirler, hangi çekirdek nerede üretilmiş, tüketilen kahve çekirdekleri ne tür karakteristik özellikler gösterir, nasıl kavrulmuş, gibi bir çok konuda araştırma yapar ve kaliteli kahveye ulaşmaya çalışır kısaca kahveye saygı duyar.

beverage-brewed-coffee-caffeine-374885 (1)
Lütfen bizi takip edin, beğenin!
error